Paskaitos medžiaga (video)

VIDEO BLOCK

Paskaitos tikslas supažindinti su ūminių (A, B, C, D ir E) ir lėtinių (B ir C) virusinių hepatitų etiologija, epidemiologija, aktualumu Lietuvoje ir pasaulyje. Paskaitoje aptariama ūmios ir lėtinės kepenų ligos natūrali eiga ir chronizacijos rizika. Paskaitoje pateikiama informacija apie ūminių ir lėtinių virusinių hepatitų klinikinius bruožus, dažniausiai pasitaikančias komplikacijas, diagnostikos ir diferencinės diagnostikos principus, aptariamos šiuolaikinio lėtinių virusinių B ir C hepatitų gydymo galimybės bei specifinė hepatito A, B ir D profilaktika.

Literatūros sąrašas

Žagminas K. Infekcinių ligų bendrosios epidemiologijos pagrindai. Vilnius, UAB Reklamos inspekcija, 2007.
Matulionytė R. ŽIV infekcijos diagnostika ir gydymas: mokomoji knyga. Vilnius, VU leidykla, 2007.
Ambrozaitis A. Infekcinių ligų vadovas. Vilnius, Vaistų žinios, 2010.
Usonis V. Vakcinos ir skiepijimas. Monografija. Vilnius, Homo liber, 2010.
Mickienė A, Vėlyvytė D, Žagminas K. Užkrečiamųjų ligų epidemiologijos pagrindai. Vadovėlis. Kaunas, UAB Arx Baltica, 2012.
Mickienė A, Minkauskienė M, Jančorienė L, Vėlyvytė D ir kt. Perinatalinė infekcija. Vadovėlis. Kaunas, LSMU Leidybos namai, 2015.
Cohen J, Powderly WG, Opal SM. Infectious Diseases. 3rd ed. Mosby, Elsevier 2010.
Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Elsevier, Saunders 2015.
European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines, version 8.1 October 2016. http://www.eacsociety.org/files/guidelines_8.1-english.pdf
European Association Study of the Liver (EASL) Recommendations on treatment of Hepatitis C 2016. http://www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-practice-guidelines/detail/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2016
Norah A Terrault, Natalie H Bzowej, Kyong-Mi Chang, Jessica P Hwang, Maureen M Jonas, M Hassan Murad. American Association Study of the Liver (AASLD) guidelines for treatment of chronic hepatitis B. Hepatology, 2016. 63(1):261-283.