Registracija

Dėmesio! Vardas ir Pavardė bus naudojami sertifikatui išduoti. Būtinai patikrinkite ar laukelius įvedėte tesingai.

Dėmesio! Vesdami vartotojo vardą nenaudokite tarpų, Lietuviškų rašmenų, specialių simbolių pvz. šauktukas, kablelis, taškelis. Naudokite tik lotyniškas raides nuo A iki Z.

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Aš sutinku, kad:

 • UAB „Medicininės informacijos centras“, juridinio asmens kodas 302547964, savo veikloje tvarkytų ir naudotų šiuos mano asmens duomenis:
 • vardą ir pavardę;
 • arbovietės pavadinimą ir pareigas;
 • telefono numerį;
 • elektroninio pašto adresą.
 • Patvirtinu, kad esu užsiregistravęs UAB „Medicininės informacijos centras“ internetiniame puslapyje www.medinfocentras.ltbei registracijos metu savo iniciatyva pateikiau aukščiau nurodytus asmens duomenis
 • Aš taip pat esu informuotas, kad įstatymu nustatyta tvarka aš turiu teisę:
 • būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Man yra žinoma, kad turiu teisę bet kada panaikinti ir atsisakyti šio sutikimo, kreipdamasis į UAB „Medicininės informacijos centras“ elektroniniu paštu: ineta@medinfocentras.lt.